Untitled design (43)

RADIKAL(NO)

Sažetak projekta koji realizuje Mreža za otvoreni dijalog

Ovaj projekat doprinosi kreiranju društvenih mehanizama za borbu protiv raznih negativnih pojava u crnogorskom društvu od sveprisutne klerikalizacije, nacionalizma, homofobije, mizoginije i slično. Doprinijet će da se pokrene dijalog o ovim temama i samim tim da razne društvene grupe koje su uključene u projekat krenu u preispitivanje mehanizama i načina kako se boriti protiv pomenutih pojava. Lokalne zajednice kao i grupe koje su targetirane od strane desnih i konzervativnih grupacija će biti uključene u projekat i imaće priliku da doprinesu sa svojim iskustvom i znanjem.

Projektni ciljevi

Opšti cilj

Unaprijedjenje društvenih mehanizama za borbu protiv radikalizacije crnogorskog društva.

Specifični cilj

Unaprijedjenje nivoa informisanosti stanovnika/ca Podgorice o retrogradnim društvenim obrascima i načinu borbe protiv istih.

Korisnici

Generalna ciljna grupa su svi građani i građanke ali poseban fokus će biti na tri ciljne grupe :

  • Mladi ljudi korisnici društvenih mreža na teritoriji Podgorice;
  • Populacija u multikulturalnim sredinama u Podgorici koje su pogođene radikalizacijom društva i u kojima su podjele najviše vidljive;
  • Donosioci odluka u Podgorici i Crnoj Gori kao i kreatori medijskih proizvoda (novinari, urednici)

Krajnji korisnici su svi građani i građanke Podgorice uzimajući u obzir da pojave kojima se projekat bavi pogađaju cjelokupnu populaciju u Podgorici kao najvećem gradu u kojem se nalazi skoro polovina crnogorske populacije. Ipak u određenim dijelovima projekta fokus će biti na grupacije koje su najranjivije i na koje retrogradne pojave najviše utiču kao što su LGBTQ osobe, etničke manjine, žene, osobe sa invaliditetom, mladi. Projekat se fokusira na digitalne načine komunikacije uzimajući u obzir da se govor mržnje ali i širenje dezinformacija najčešće dešavaju online stoga projekat koristi iste alate i platforme u cilju borbe protiv istih. Dodatno korisnici će biti uključeni i u finalni događaj planiran na kraju projekta.

Glavne aktivnosti

  • Uspostavljanje brendinga projekta RADIKAL(NO);
  • Objavljivanje analize rezultata online ankete o radikalnim, konzervativnim-desnim i diskriminatornim tendencijama u Crnoj Gori sa posebnim fokusom na društvene i elektronske medije;
  • Kreiranje i implementacija kampanje RADIKAL(NO);
  • Kreiranje i objava tri autorska teksta o dezinformacijama, govoru mržnje i radikalnim obrascima ponašanja u crnogorskom društvu sa posebnim aspektom na lokalni nivo;
  • Organizacija Lokalnog foruma sa predstavnicima svih grupacija sa preporukama, donosiocima odluka, političarima i civilnom sektoru pod nazivom Radikal(NO) društvo – mehanizmi borbe protiv štetnih društvenih pojava.

 

Povezane vijesti: 

Građani identifikuju podjele po ekonomskim i političkim osnovama kao najveći problem crnogorskog društva