1V6A0761

Građani identifikuju podjele po ekonomskim i političkim osnovama kao najveći problem crnogorskog društva

Gotovo 97% ispitanika online ankete koju je sprovela Mreža za otvoreni dijalog (MOD) vjeruju da u crnogorskom društvu postoje jasne podjele u odnosu na ekonomski status, ok se politička pripadnost smatra ključnim faktorom podjela u društvu, prema mišljenju 73% ispitanika. Dodatno, prikupljeni podaci ilustruju duboko ukorjenjene norme i vjerovanja u crnogorskom društvu:  gotovo 20% ispitanih smatra da brak ne bi trebalo sklapati s osobom koja ne dijeli istu religiju ili kulturu. Ovo ukazuje na prisutnost tradicionalnih vjerovanja o važnosti zajedničkih kulturnih osnova u partnerskim odnosima. Skoro 40% ispitanih ne podržava istopolne brakove, te vide brak isključivo kao zajednicu muškarca i žene, što potvrđuje tradicionalno shvatanje partnerskih odnosa.

Ove informacije su dio online istraživanja koji je Mreža za Otvoreni Dijalog (MOD) sprovela u okviru projekta RADIKAL(NO) čiji je osnovni cilj  bio da unaprijedi prevenciju radikalizacije u crnogorskom društvu i informiše o negativnim društvenim promjenama prvenstveno i digitalnoj sferi. Projekat je finansiran u sklopu regionalnog SMART Balkan programa.

Podaci prikupljeni kroz istraživanje predstavljaju ključnu komponentu kada je u pitanju korišćenje društvenih mehanizama za suzbijanje retrogradnih pojava i radikalizacije u Crnoj Gori.

Putem online ankete, MOD je nastojao istražiti preovlađujuće stavove u našem društvu, postavljajući pitanja o tome kakvom društvu težimo i kakvo je ono koje želimo formirati. Analizirali smo granice tolerancije u odnosu na različite društvene aktere, posebno osjetljive grupe, istražujući šta zajednica podržava a šta ne. Takođe smo istraživali način informisanja građana i koliko su svjesni različitih pozitivnih i negativnih pojava prisutnih u našem društvu.

Ovi podaci ukazuju na povećanu svijest građana o društvenom jazu u različitim sferama, što može poslužiti kao osnova za razvoj strategija usmjerenih na prevazilaženje tih podjela i izgradnju inkluzivnijeg društva.

Dodatno, prikupljeni podaci ilustruju duboko ukorjenjene norme i vjerovanja u crnogorskom društvu:  gotovo 20% ispitanih smatra da brak ne bi trebalo sklapati s osobom koja ne dijeli istu religiju ili kulturu. Ovo ukazuje na prisutnost tradicionalnih vjerovanja o važnosti zajedničkih kulturnih osnova u partnerskim odnosima. Skoro 40% ispitanih ne podržava istopolne brakove, te vide brak isključivo kao zajednicu muškarca i žene. Sa druge strane, preko 80% ispitanika vjeruje da društvo ne može napredovati bez jednakog poštovanja prava svih građana. Ovaj podatak predstavlja interesantnu kontrastnu tačku u odnosu na prethodno istaknute podatke o stavovima prema braku, religijskim i kulturnim razlikama, te istopolnim brakovima. Ovaj podatak sugeriše na postojanje dubokih društvenih nijansi i kompleksnosti u percepciji društvenog napretka.

S jedne strane, imamo izraženu svijest o podjelama, kako u ekonomskom statusu, tako i u pitanjima vezanim za brak i seksualnu orijentaciju. Sa druge strane, većina ispitanika naglašava važnost jednakog poštovanja prava svih građana za napredak društva. Ovakav rezultat sugeriše na kompleksnost društvenih stavova, te nužnost kontinuiranog dijaloga kako bi se prevazišle kontradikcije i postigao sveobuhvatan društveni napredak.

U kontekstu ovih rezultata, MOD poziva na zajednički doprinos u izgradnji društva koje se temelji na istini, transparentnosti i uzajamnom poštovanju. Otvoreni dijalog predstavlja ključnu komponentu za postizanje održive budućnosti za sve građane Crne Gore, a MOD poziva na aktivno učešće i podršku u ostvarivanju ovog cilja.

Istraživanje u cjelosti dostupno je OVDJE