vehicle

SMART BALKANS NABAVKA VOZILA

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) u saradnji sa partnerskim organizacijama iz Sjeverne Makedonije – Centar za istraživanje i kreiranje politike i Albanije – Institut za demokratiju i medijaciju, od 1.1.2022. realizuje jedan od najvećih projekata u oblasti razvoja civilnog društva, SMART Balkans – Civilno društvo za povezani Zapadni Balkan. Četvorogodišnji projekat ima za cilj jačanje participativne demokratije i euroatlantske integracije na Zapadnom Balkanu kroz jačanje organizacija civilnog društva (OCD) i mreža kako bi igrali jaču i aktivniju ulogu u stvaranju inkluzivnijih društava održivog razvoja u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. Projekat vrijedan 17 miliona eura u potpunosti finansira Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške preko našeg konzorcijuma. Većina sredstava projekta odnosi se na raspodjelu preko 450 grantova, izgradnju kapaciteta OCD i kampanje u dvije tematske oblasti bezbjednost i stabilnost, vladavina prava i upravljanje, sa jakim aspektom regionalne saradnje.

Predmet ovog postupka nabavke je vozilo za projekat SMART Balkans – Civilno društvo za povezano društvo na Zapadnom Balkanu.

Tags: No tags