potpisivanje core 4

Potpisani ugovori sa dobitnicima CORE grantova za BiH i Crnu Goru

CORE grant, pored finansijske podrške, nudi organizacijama mogućnost unapređivanja kapaciteta organizacije I osoblja kroz prilagođenu obuku I mentorsku podršku, da povećaju svoj strateški uticaj i održivost organizacije. Ovakav pristup oslobađa, organizacije civilnog društva, pritiska koji stvara kratkoročno finansiranje projekata te da se fokusiraju na prioritete korisnika dok istovremeno prate svoju misiju i rade na postizanju definisanih ciljeva.

Ova vrsta granta namijenjena organizacijama civilnog društva koje imaju značajan uticaj u oblastima sigurnosti, stabilnosti i upravljanja i imaju potencijal za još značajniji uticaj na zajednicu. Očekivani period podrške kroz CORE grant je 24 mjeseca te će finansijski podržati rad organizacija civilnog društva dvije uzastopne fiskalne godine. Namijenjeni su organizacijama civilnog društva koje su imale značajan utjecaj u oblastima sigurnosti, stabilnosti i/ili upravljanja i imaju potencijal za još značajniji utjecaj u zajednici. Pružaju opštu finansijsku podršku za organizacije civilnog društva koje djeluju i imaju uticaj u jednoj ili obe od sljedećih oblasti:

 • Sigurnost i
 • Stabilnost

Koje organizacije su dobitnice CORE grantova?

Iz Bosne i Hercegovine:

 • Centar za informativnu dekontaminaciju mladih sa odobrenim budžetom od 100.000 EUR
  Udruženje za prevenciju ovisnosti NAKRKO-NE sa odobrenim budžetom od 50.000 EUR
 • Tuzlanski otvoreni centar sa odobrenim budžetom od 30.000 eura
 • Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa sa odobrenim budžetom od 30.000 EUR
 • Vijeće mladih FBiH s odobrenim budžetom od 30.000 eura

Iz Crne Gore:

 • Centar za građansko obrazovanje sa odobrenim budžetom od 100.000 EUR
 • Centar za demokratsku tranziciju sa odobrenim budžetom od 50.000 EUR
 • Udruženje Spectra sa odobrenim budžetom od 30.000 EUR