410820906_333422556160429_3212182987237774313_n

Pripadajmo zajedno: Osnaživanje djece i mladih Bihaća i Glamoča za aktivni angažman u društvenim promjenama

U sklopu nastojanja da se osigura inkluzivno društvo i poštovanje različitosti, projekt “Pripadajmo zajedno” uspješno je okupio učenike, nastavnike i roditelje iz dvije različite zajednice u Federaciji Bosne i Hercegovine, Bihać i Glamoč. Ovaj projekt, čiji je osnovni cilj jačanje socijalne kohezije i poštovanja različitosti među zajednicama u BiH proveo se u dvije osnovne škole, pružajući učesnicima priliku da razviju kritičku svijest o problemima nejednakog tretmana ljudi zbog razlika koje među njima postoje.

Cilj “Pripadajmo zajedno” nije bio samo promoviranje tolerancije, već i osnaživanje djece i mladih da se aktivno angažuju u iniciranju promjena u društvu. Kroz ovaj projekt, učenici su stekli znanja i kompetencije potrebne za planiranje i realizaciju kampanja i aktivnosti koje doprinose izgradnji društva utemeljenog na društvenoj pravdi.

Jedan od ključnih aspekata projekta bio je uspostavljanje saradnje i prijateljskih veza između dvije škole OŠ „Glamoč“ iz Glamoča i Richmond Park Schools iz Bihaća različite zajednice u FBiH. Kroz ove veze, učenici, nastavnici i roditelji radili su zajedno na unapređenju kompetencija i planiranju aktivnosti za promoviranje poštovanja različitosti i socijalne kohezije kako u školama, tako i u širim zajednicama. Rezultati ne samo da su doprinijeli jačanju veza među obrazovnim zajednicama, već su i osnažili mlade da budu aktivni učesnici u promjenama koje žele vidjeti u svom okruženju.

Konkretni primjer postignutih rezultata bio je organizacija tematskih radionica i predavanja o važnosti tolerancije, razumijevanja i uvažavanja različitosti u okviru školskog programa. Ove aktivnosti su uključivale interaktivne diskusije, grupne zadatke i igre uloga, pružajući učesnicima priliku da aktivno učestvuju u razumijevanju važnosti inkluzivnog okruženja. Također, učenici su zajedno sa nastavnicima i roditeljima planirali i realizirali kampanje koje su se fokusirale na promociju poštovanja različitosti i suzbijanje predrasuda u školi i široj zajednici. Ove kampanje uključivale su organizaciju radionica, izradu promotivnog materijala poput plakata i letaka radi širenja poruke tolerancije.

Evo šta su rekli nastavnici o projektu:

Sudjelovanje u ovom projektu je imalo ogroman značaj za učenike naše škole. Kroz zajedničke aktivnosti na različitim radionicama zajedno sa kolegama iz Bihaća, učenici su mogli upoznati nove vrednote i drugačiju kulturu. Iskustva koja su stekli na tim radionicama prenijeli su u našu školu i podijelili ih sa svojim prijateljima. Zahvaljujući sudjelovanju u ovome projektu duh tolerancije je još prisutniji unutar zicova naše škole, a nadamo se da će se aktivnosti nastaviti i u idućim školskim godinama“, istakao je ravnatelj OŠ Glamoč, Anto Ćosić.

„Moram istaknuti da nam je bila čast biti dio ovog projekta, budući da su najveću korist imali naši učenici, koji su kroz druženje, radionice i druge aktivnosti imali priliku da upoznaju druge kulture i običaje, da steknu nove prijatelje te da bolje razumiju drugog i drugačijeg. Nadamo se da će se ovakvi i slični projekti nastaviti dalje u budućnosti“, naglasio je direktor Richmond Park Schools, Nermin Efendić.

Putem provedenih aktivnosti, učesnici su stekli važne kompetencije u komunikaciji, timskom radu, planiranju događaja i vođenju kampanja, što im je omogućilo da postanu aktivni promotori inkluzivnosti i poštovanja različitosti u svojim školama i zajednicama.

Ovi rezultati su pokazali konkretan napredak u ostvarivanju ciljeva projekta “Pripadajmo zajedno”, ističući važnost saradnje i zajedničkog djelovanja u izgradnji inkluzivnog društva.

Galeriju fotografija nastalu tokom provedbe projekta pogledajte niže.