Iskra web SB - NE DIRATI (14)

Strip u istoriji, istorija u stripu

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) objavio je drugo prošireno izdanje publikacije „Crteži i borbe”. Kroz istoriju stripa i na momente širih polja kulture nastojanje je povezati dva važna segmenta vrijednosti CDT organizacije: antifašizam i jugoslovensku kulturu.

Autor publikacije je Luka Rakojević, dok je dizajn radio Zoran Kardula (Cardula).

Sadržaj dokumenta je određen medijem, vremenom i prostorom. Opisani su određeni segmenti biografija autora koji su rođenjem ili porijeklom vezani za crnogorsko područje, a imaju veze sa Drugim svjetskim ratom.

Neki od stripova o kojima Rakojević piše inspirisani su ljudima, događajima, prostorom ili mentalitetom. Te činjenice zajedno stvaraju svojevrsni mozaik koji nudi pregled odabranih aspekata vezanih za ove teme i daje im okvir.

Publikacija je dostupna na LINKU.