_MG_9608

SMART Balkans Nacionalna konferencija u Beogradu

Nacionalna konferencija otvaranjа projekta SMART Balkans – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan održana je u Beogradu (30.06.2022), a okupila je oko 180 posjetilaca i posjetiteljki, uključujući predstavnike/ice organizacija civilnog društva, medija i aktivnih građana/ki Srbije. Pored toga, održane su i dvije produktivne panel sesije na temu: Perspektiva bezbjednosti i stabilnosti na Zapadnom Balkanu i Dobro upravljanje i evropske integracije na Zapadnom Balkanu: trenutno stanje i uloga OCD.

Izvršna direktorka CRPM-a, gospođa Marija Risteska je u svom uvodnom obraćanju istakla potrebu za ovakvom podrškom organizacijama civilnog društva, ističući ulogu OCD kao nosilaca promjena u društvu.

Izvršna direktorka CPCD-a, gospođa Aida Daguda u svom pozdravnom govoru osvrnula se na potrebu regionalnog umrežavanja kao načina da se maksimizira uticaj građana/ki i organizacija civilnog društva na procese donošenja odluka i ojača participativna demokratija u regionu, što je takođe jedan od ciljeva projekta.

Ambasador Kraljevine Norveške u Srbiji, Crnoj Gori i S. Makedoniji, Nj.E. gospodin Jørn Gjelstad dao je pregled dosadašnje podrške Kraljevine Norveške u regionu, posebno sektoru civilnog društva, ističući potrebu uključivanja građana/ki i organizacija civilnog društva u procese donošenja odluka.

U nastavku Konferencije, predstavljen je projekat sa fokusom na njegove ciljeve kao i program grantova u iznosu od 14,5 miliona evra koji je na raspolaganju organizacijama civilnog društva u regionu.

Četvorogodišnji projekat je jedan od najvećih norveških programa u regionu Zapadnog Balkana u iznosu od 17 miliona eura, a fokusira se na dobro upravljanje, te bezbjednost i stabilnost, a implementira ga konzorcijum tri organizacije iz regiona: Centar za promociju civilnog društva (BiH), kao vodeći partner, Centar za istraživanje i kreiranje politika (MKD) i Institut za demokratiju i medijaciju (ALB).

Tags: No tags