Nacionalne intervencije

Grantovi za nacionalne intervencije su su mehanizam za finansiranje nacionalnih projekata vezanih za sigurnost i stabilnost i upravljanje.

Projektni finansirani u okviru nacionalnih intervencija trebaju biti bazirani na relevantnim strategijama/ili politikama, doprinoseći njihovim ciljevima.

Prihvatljive aktivnosti su kampanje zagovaranja koje uključuju promotivne i druge materijale i aktivnosti (npr. policy brief, istraživanje, video, događaj, performans, medijski proizvodi, angažovanje infuensera/ica, isključujući printani promotivni materijal) i radne grupe za uspostavu mehanizama i/ili razvoj akcionih planova, strategija, procedura i slično u kojima su angažovani eksperti/ce.

Predviđeni period trajanja podržanih inicijativa je od 12 do 18 mjeseci a ukupan iznos koji će biti dodijeljen kroz ovu grant liniju iznosi 61,902,000.00 NOK.

Prvi javni poziv

Organizacija

Naziv projekta

Područje rada

Vrijednost granta (NOK)

Početak - Završetak provedbe

Poveznice

Centar za energiju, okolinu i resurse -CENER 21

Doprinos energetskoj sigurnosti  (Security of Supply) kroz akciju poticanja zelene energetske tranzicije - SoS

Sigurnost i stabilnost

438.720,36

Juli 2023 - Decembar 2024

Web stranica

Inicijativa za šumarstvo i okoliš - FEA

Zajednička akcija za smanjenje povećanog rizika od šumskih požara po prirodu i ljude u kontekstu klimatskih promjena u Bosni i Hercegovini

Sigurnost i stabilnost

533,458.87

Juni 2023 - Septembar 2024

Web stranica

Udruženje građana Fojničani-Maglaj

Mreža za zaštitu prirode kao prevencija neodgovornog upravljanja prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini

Upravljanje

534,480

Juli 2023 - Decembar 2024

Web stranica

NGO JABiHEU

Forenzika nasilnog ekstremizma u digitalnom okruženju

Sigurnost i stabilnost, Upravljanje

484.438,80

Juni 2023 - Decembar 2024

Web stranica

Mreža savjeta vijeća učenika - MVU

Gradimo mostove - rušimo zidove

Sigurnost i stabilnost

446.874,75Juli 2023 - Juli 2024

Web stranica

Nansen dijalog centar Mostar

Zagovaranje novih obrazovnih praksi

Sigurnost i stabilnost

520.161.24

Septembar 2023 - Oktobar 2024

Web stranica

PRONI Center for Youth Development

SMART GAP – Smart Gender Action Plan (Brcko distrikta BiH)

Sigurnost i stabilnost

452,051.76

Juni 2023 - Septembar 2024

Web stranica

Udruženje građana Centar za obrazovne inicijative Step by Step

Step by Step program 2023 – 2024

Sigurnost i stabilnost

539,823.78

Juni 2023- Decembar 2024

Web stranica

Transparency International BiH

Borba protiv visoke korupcije: Snažniji nadzor, veća odgovornost

Sigurnost i stabilnost

509.988,78

Juni 2023- Decembar 2024

Web stranica