Untitled design (22)

Školski Podcast – edukacija i pordukcija

Sažetak projekta koji realizuje Centar za informisanje i savjetovanje mladih ‘KOMPAS’ – Radio Bruškin

„Školski Podcast: edukacija i pordukcija” je projekat koji ima za cilj da uspostavi sistem podrške mladim ljudima, razvije aktivizam i osnaži volonterizam koristeći inovativne metode i digitalne tehnologije. Očekivani rezultati projekta su: 160 direktno obučenih mladih ljudi; održano po dva edukativna treninga u osam škola, ukupno 16 treninga; održano 20 pripremnih radionica za produkciju podcasta; producirano 20 škoslkih podcasta koji su emitovani u 8 škola i dosegli direktno do 12 000 učenika.

Podcasti emitovani na internet radio stanici „Radio Bruškin“, mixcloud platformi, platformi podcast.rs , kao i na društvenim mrežama (facebook, twitter, instagram, tik tok) i dosegli do slušaoca iz preko 30 zemalja svijeta.

Održane tri javne promocije/diskusije metodom „radiowalk“ koje su inspirisale diskusiju među mladima, sa odgovornim licimma (donosiocima odluka) nakon kojih slijedi javno zagovaranje.

Projektni ciljevi

Glavni cilj projekta

„ Školski Podcast: edukacija i produkcija„ je projekat koji ima za cilj da uspostavi sistem podrške mladim ljudima, razvije aktivizam i osnaži volonterizam koristeći inovativne metode i digitalne tehnologije.

Specifični ciljevi

  • Edukovati 160 mladih ljudi u 8 škola ( osnovnih i srednjih škola) na teritoriji opština Kotor, Tivat i Herceg Novi;
  • Realizovati produkciju 20 „školskih podcasta“
  • Realizacija 3 kulturna događaja koji specifičnom metodom „radio walk“

Korisnici

Najveći benefit od ovog projekta imaće direktna ciljna grupa, a to su mladi Kotora, Tivta i Herceg Novog, preciznije 160 mladih koji će biti edukovano i koji će raditi produkciju medijskog sadržaja. Direktna ciljna grupa su i školski porfesori i dio stručnbog osoblja koji će biti direktno uključeni kao podrška.

Takođe, benefit će ostvariti i indirektna ciljna grupa, a to su svi učenici pomenutih osam škola koji će sa školskog razglasa biti u prilici da slušaju „Školski Podcast“, okvirno 1500 učenika po svakoj školi što je približno oko 11 000 mladih (procjena donešena na osnovu sajta „Školska Statistika“)

Realizacija ovog projekta poboljšaće će sistem podrške mladima, u domenu edukacije i produkcije medijskih sadržaja koji će biti emitovani u školama putem školskih razglasa kako bi mladi svojim vršnjacima pružali direktne poruke podrške.

Glavne aktivnosti

Projektne aktivnosti sprovodiće se u tri faze:

  • Pripremna faza;
  • Edukativna faza/Putujući trening

– Održavanje i realizacija po dva treninga u osam škola (osnovnih i srednjih) sa područja Boke Kotorke

– Prvi edukativni trening: Medijska pismenost i komunikacija

– Drugi edukativni trening: Napravi sam svoj podcast

  • Faza produkcije i emitovanja „Školskog podcasta“:

– Pripreme i snimanja sa mladima (jedna pripremna radionica za svaki podcast)

– Montaža podcasta

– Emitovanje podcasta na Radio Bruškinu, kao i u školama

– Postavljanje podcasta na postojeće platforme

– Promocije na društvenim mrežama

  • Faza aktivne promocije

– Održavanje prve promocije projektnih aktivnosti metodom „radio walk/ radio šetnja“ u Tivtu

– Održavanje druge promocije projektnih aktivnosti metodom „radio walk/ radio šetnja“ u Herceg Novom

– Održavanje treće promocije projektnih aktivnosti metodom „radio walk/ radio šetnja“ u Kotoru

  • Faza evaluacije