Iskra web SB - NE DIRATI (11)

Neću city, hoću super kvart: kako do naselja po mjeri čovjeka

NVO Biciklo.me izradilo je novi prijedlog praktične politike “Neću city, hoću super kvart: kako do naselja po mjeri čovjeka“, u kojem predstavlja koncept super kvartova i predlaže upravi Glavnog grada Podgorica način na koji ovaj model može u doglednoj budućnosti realizovati u doglednoj budućnosti. Autor dokumenta je Stefan Bulatović.

Život u gradovima postaje sve veći izazov. Kontinuirana urbanizacija, smanjivanje zelenih površina, zagađenje vazduha, buka i pritisak motornog saobraćaja samo su neki od aspekata koji negativno utiču na kvalitet života u stambenim naseljima. Ti negativni aspekti su u velikoj mjeri uzrokovani načinom planiranja urbanog prostora, koje je od druge polovine dvadesetog vijeka dominantno usmjereno na zadovoljavanje potreba motornih vozila, u prvom redu putničkih automobila.

Usljed takvog razvoja gradskih sredina, potreba za kvalitetnim javnim prostorom, uključujući zelene površine, postaje sve izraženija. Kao jedan od načina za ponovno ustupanje javnog prostora ljudima javio se i koncept super kvartova (eng. superblocks), a sve u cilju kreiranja stambenih blokova koji su ugodni za život i lišeni negativnih uticaja motornog saobraćaja.

Koncept super kvartova postaje jedan od zaštitnih znakova Barselone, gdje se već nekoliko decenija radi na preuređenju naselja u cilju poboljšanja kvaliteta života u gradu. Zbog svog uspjeha, ovo urbanističko rješenje počinju da usvajaju i drugi gradovi širom planete, pa je važno da se sa njime upoznaju i relevantni akteri u Crnoj Gori.

U ovom sažetom pregledu praktične politike detaljno je predstavljen koncept super kvartova, uključujući strukturu, osnovne elemente, načine realizacije, prednosti i izazove. Nakon toga, dati su predlozi za dva potencijalna super kvarta u Podgorici, koji bi u budućnosti mogli da se realizuju, i to u naseljima City kvart i Zabjelo.