AD hoc grantovi

Ad hoc grantovi su planirani za nepredviđene intervencije, odgovore na događaje koji se mogu desiti ali ne spadaju nužno ili ne pripadaju nužno nekoj od ostalih kategorija grantova.

Ovaj grant predstavlja intervenciju ili odgovor na neočekivan, hitan događaj ili događaj sa ograničenim vremenom implementacije. Fleksibilni su, sa simplificiranom i ubrzanom procedurom evaluacije kako bi se osigurao pravovremeni odgovor na odgovarajuću društvenu potrebu. 

Svrha ovog granta nije da podrži aktivnosti koje mogu biti planirane / predviđene unaprijed. Ad hoc grantovi su dostupni tokom cijele godine i ukupna sredstva predviđena za ovu grant liniju iznose 2,921.400 NOK. Visina dodijeljenih grant sredstava će se odrediti na osnovu predložene aktivnosti, kapaciteta aplikanta za apsorpciju finansijskih sredstava i ograničenja ukupnog fonda.

Prvi javni poziv

Organizacija

Naziv intervencije

Područje rada

Vrijednost granta (NOK)

Početak-završetak ugovora

Poveznice

Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca


Konferencija „Odnosi Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske – otvorena pitanja i perspektive“

Sigurnost i stabilnost

24,598.3202-04.12.2022.

Web stranica


Mreža progresivnih inicijativa

Analiza Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Srpske - uticaj na medijske slobode, civilno društvo i slobodu izražavanja

Upravljanje

50,979.6010.05.2023.-10.07.2023.

Web stranica