Organizer

Crnogorska Panevropska unija

Location

Podgorica
Podgorica

Date

Apr 04 2024
Expired!

Time

All Day

Tematski seminar

U okviru aktivnosti projekta „Prednosti Berlinskog procesa u odnosu na alternativne regionalne inicijative: Preporuke za Crnu Goru“ koji ima za cilj da analizira i upored Berlinski proces i alternativne regionalne inicijative na Zapadnom Balkanu fokusirajući se na prednosti Berlinskog procesa i pružajući preporuke utemeljene na dokazima za kreatore politika u Crnoj Gori, Crnogorska paneuropska unija organizuje dva tematska seminara u Podgorici. Tematske oblasti oba seminara su položaj Crne Gore u regionalnim integracijama, prvi na temu sigurnosnog aspekta, a drugi na temu ekonomske saradnje i trgovine.

The event is finished.

Shopping Basket