National Interventions

Javni poziv za projekte grantovi Nacionalne intervencije

Referentni broj poziva: SB SRB NI 01/22

SMART Balkan projekat objavljuje javni Poziv za prijavu na grantove Nacionalne intervencije za aplikante iz Srbije.

SMART Balkan projekat, finansiran od strane Ministarstva spoljnih poslova Norveške sprovodi konzorcijum organizacija: Centar za promociju civilnog društva (CPCD) iz Bosne i Hercegovine kao vodeći aplikant, u partnerstvu sa Center for Research and Policy Making (CRPM) iz Severne Makedonije i Institute for Democracy and Mediation (IDM) iz Albanije.

Opšti cilj Projekta je da doprinese jačanju participativne demokratije i evroatlanskih integracija na Zapadnom Balkanu osnaživanjem organizacija civilnog društva i njihovih mreža za snažniju i aktivniju ulogu u kreiranju mirnih i inkluzivnih društava za održivi razvoj u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu[1], Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji.

Specifični ciljevi SMART Balkan projekta su:

  • Jače i održivije organizacije civilnog društva (OCD) u šest zemalja regiona Zapadnog Balkana
  • Razvijena snažna regionalna partnerstva između OCD iz regiona Zapadnog Balkana i njihovih kolega iz EU i vlasti
  • Povećana efikasnost uticaja građana/ki na promene kroz OCD koje unapređuju sigurnost i stabilnost i upravljanje u regionu Zapadnog Balkana
  • Povećana svest javnosti o značaju aktivnog učešća civilnog društva u glavnim razvojnim inicijativama u regionu Zapadnog Balkana

Grantovi Nacionalne intervencije će pružiti finansiranje za projekte vezane za dva glavna područja:

  1. Sigurnost i stabilnost
  2. Upravljanje

U sledećim dokumentima možete pronaći detaljne smernice i potrebne obrasce za prijavu:

[1] Ova oznaka ne dovodi u pitanje stajališta o statusu i u skladu je s Rezolucijom Saveta bezbednosti UN-a 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova

Tags: No tags