444490085_475766278346460_1648563008549194467_n

KOMF: Shërbimet e Kosovës për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kërcënim

Partneri ynë bashkëpunues Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF organizoi një marshim ndërgjegjësues për të paralajmëruar institucionet shtetërore për rrezikun e mbylljes së shërbimeve sociale. Përgjatë vitit 2024, ofruesit e shërbimeve sociale po përballen me sfida të mëdha financiare. Me shumicën e programeve të donatorëve ndërkombëtarë që përfundojnë në dhjetor 2023, ka pasur një mungesë të konsiderueshme në financim, duke çuar në mbyllje, reduktime dhe kufizime në shërbimet për fëmijët. Nëse ky trend vazhdon, ka të ngjarë të ketë më shumë mbyllje, duke paraqitur rrezik serioz të kolapsit të shërbimeve për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë.

 

“Mbyllja e shërbimeve sociale për fëmijë duhet të shërbejë si alarm për komunat, qeverinë dhe Kuvendin e Kosovës”, theksoi Donjetë Kelmendi, Drejtoreshë Ekzekutive e KOMF. Koalicioni e konsideron të papranueshme që shërbimet sociale për fëmijët janë në prag të mbylljes. Duke vlerësuar përpjekjet e Ministrisë së Drejtësisë në ofrimin e një farë mbështetjeje financiare, Kelmendi thekson se nuk ka qenë e mjaftueshme për të funksionalizuar plotësisht ofrimin e shërbimeve sociale. Ndaj ajo kërkon zbatimin e masave të përkohshme në kuadër të Paketës së Rimëkëmbjes Ekonomike për aktivizimin e menjëhershëm të shërbimeve sociale.

 

Ky apel i drejtohet kryesisht komunave, të cilat kanë përgjegjësi të plotë për sigurimin, menaxhimin dhe financimin e shërbimeve sociale për fëmijët dhe qytetarët e komunës që nga decentralizimi i shërbimeve sociale në vitin 2009. Nisur nga ky kontekst, KOMF ka kërkuar nga komunat që të ndërmarrin veprime urgjente , përmbushin detyrimet e tyre ligjore, sigurojnë financim dhe parandalojnë mbylljet. Me rritjen e grantit për komunat në vitin 2024, KOMF ka kërkuar që kjo rritje të reflektohet në mbështetjen e ofruar për shërbimet sociale për fëmijët dhe familjet në nevojë.

 

Përveç zgjidhjeve afatshkurtra, KOMF thekson nevojën për një kornizë të qëndrueshme financimi për të siguruar gatishmërinë afatgjatë të shërbimeve për mbrojtjen e fëmijëve. Kjo përfshin krijimin e një Granti Special për Shërbimet Sociale për të adresuar nevojat specifike të fëmijëve pa kujdes prindëror, viktimave të dhunës, abuzimit, trafikimit dhe atyre me aftësi të kufizuara që kërkojnë mbështetje të specializuar. Politikanët inkurajohen që ta shohin me prioritet ndarjen e një buxheti për shërbimet sociale gjatë rishikimit të Ligjit të Buxhetit në qershor 2024 për të trajtuar këtë krizë urgjente.

 

Me slogane ndikuese si “Ec me këpucët e mia”, “Kam shumë për të thënë, por nuk mund të flas” dhe “Të drejtat kushtetuese nuk kanë nevojë për lypje”, mesazhi i KOMF-it kumbon fort dhe qartë: Koha për veprim është tani.

Tags: No tags