407414575_743330244495211_8763505967331196609_n

CBM: 𝐂̧𝐝𝐨𝐤𝐮𝐬𝐡 𝐦𝐮𝐧𝐝 𝐭𝐞̈ 𝐣𝐞𝐭𝐞̈ 𝐩𝐫𝐞 𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐟𝐢𝐤𝐢𝐦𝐢𝐭. 𝐓𝐚 𝐥𝐮𝐟𝐭𝐨𝐣𝐦𝐞̈ 𝐬𝐞̈ 𝐛𝐚𝐬𝐡𝐤𝐮!

𝐂̧𝐝𝐨𝐤𝐮𝐬𝐡 𝐦𝐮𝐧𝐝 𝐭𝐞̈ 𝐣𝐞𝐭𝐞̈ 𝐩𝐫𝐞 𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐟𝐢𝐤𝐢𝐦𝐢𝐭. 𝐓𝐚 𝐥𝐮𝐟𝐭𝐨𝐣𝐦𝐞̈ 𝐬𝐞̈ 𝐛𝐚𝐬𝐡𝐤𝐮!
Në bashkëpunim me shkollën e mesme të mjekësisë “Xheladin Deda”, CBM ka realizuar punëtorinë e rradhës me qëllim të ngritjes së vetëdijesimit të të rinjve ndaj dukurisë së trafikimit me qenie njerëzore dhe parandalimit të saj. Kemi theksuar rëndësinë e raportimit të veprimeve të dyshimta të lidhura me trafikimin e njerëzve, duke bërë të rinjtë pjesë të rëndësishme të zgjidhjes.
Tags: No tags