web-grantees (2)

ТРД ТВ СТУДИО ТЕРА МАНГОВСКИ ЗОРАН БИТОЛА ДООЕЛ

Резиме на стратешката ориентација на организацијата

Тера телевизија во текот на своето  30 годишно работење реализирала бројни проекти со што стекнала големо искуство. Својот кадар го надградувала на разни обуки и семинари, благодарение на што нашата медиумска куќа се одликува со висок професионализам во работењето. Независна и професионална, сервис на граѓаните, креатор на јавното мислење во граѓанското општество. Продукција на сопствена програма во области важни за заедницата и развој и унапредување на медиумската писменост, општествената одговорност, зачувување на историските, културните и природните богатства, со акцент на еколошките теми за поттикнување на зголемена еко свесност.
Прилагодување на промените во медиумскиот систем, кои се должат на технолошката револуција и иновациите.

Корисници

Преку јавното информирање на жителите на Пелагонискиот регион, очекуваме дека директна корист од информирањето за процесот на енергетска ефикасност и енергетска безбедност, како и процесот на Праведна транзиција, ќе има населението, но истовремено и локалните власти, како и научната заедница која потекнува од битолскиот универзитет. Бизнис секторот ќе добие повеќе информации како да биде активен учесник во надминување на енергетската криза. Тука е и невладиниот сектор, кој може преку вмрежување со невладиниот сектор од соседна Грција заеднички да аплицираат на енергетски проекти, или образовно-едукативни проекти од областа на енергетската ефикасност и енергетската безбедност.