59

Здружение за заштита на работничките права Гласен Текстилец – Штип

Резиме на стратешката ориентација на организацијата

Гласен Текстилец е организација формирана во 2017 година од страна на текстилни работнички и активисти за човекови права, од тогаш до денес работиме на локално, национално и меѓународно застапување. Нашата мисија е да имаме граѓани кои се дел од пазарот на трудот/работници, се со висока свест, едуцирани, информирани и ги уживаат своите права, така ние ќе бидеме водечка организација за остварување на работничките и човековите права во Република Северна Македонија, како и заштитници на доброто владеење и управување, се со цел кон унапредување на работничките права.

За да го постигнеме сето ова ние имаме неколку програми, како што се:

 1. Почитување на работничките права и унапредување на социјалниот дијалог на локално и национално ниво;
 2. Здравје и безбедност при работа;
 3. Унапредување на родовата еднаквост и елиминација на родово-базираните дискриминација;
 4. Млади, активизам и волонтеризам;
 5. Европски интеграции;
 6. Програма за зајакнување на институционалните капацитети на организацијата:
 7. Програма за економско зајаканување на жени и девојки.

Трите приоритети на нашите програми и проекти се:

 • Сите работници си ги знаат своите права.
 • Државните институции и приватниот сектор ги почитуваат правата на работниците.
 • Нашиот организациски развој за зајакнување и одржување на персоналот и нивните капацитети во однос на програмите, финансиските/административните операции и видливоста на организацијата.

Полиња во кои ќе работиме следните години:

 1. Едукација;
 2. Истражување;
 3. Застапување и лобирање;
 4. Правна поддршка и совети.

Корисници

 • Општата јавност;
 • Текстилните работнички;
 • Претставници на граѓански организации;
 • Носители на одлуки;
 • Претставници на државни институции;
 • Работници од цел приватен сектор;
 • Вработени во Гласен Текстилец.