Javni poziv

Јавен повик за ментори/ки

Конзорциумот на проектот СМАРТ Балкан објавува јавен повик за Национални ментори/ки.

Повеќе информации за повикот ќе најдете ТУКА:

Техничките услови за овој повик се достапни во Анекс 1.   

 

Како да аплицирате: 

Апликациите за повикот за Национални ментори треба да се достават на следната е-адреса: [email protected]  и треба да ги содржат следниве документи: 

  • Образец за аплицирање (Aнекс 2) 
  • CV Име и презиме 
  • Изјава за чест (Aнекс 3) 
  • Други документи кои го потврдуваат доменот на експертиза и ги специфицираат квалификациите на апликантите 

СЛЕДНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

  1. Aнекс-1-Технички услови
  2. Анекс 2 – Образец за аплицирање
  3. Анекс 3 – Изјава за чест