info

Održana informativna sesija za aplikante iz Crne gore

Danas je održana info sesija o aktuelnim javnim pozivima projekta SMART Balkans za aplikante iz Crne Gore. Na sesiji je prisustvovalo preko 80 predstavnika/ica organizacija zainteresiranih za dodjelu grantova u kategorijama Nacionalne inicijative, Lokalne inicijative, Kreativna kutija i Mediji.

Prisutnima se obratila menadžerica projekta SMART Balkans i programska menadžerica Centra za promociju civilnog društva, Dajana Cvjetković, koja je predstavila projekat, partnerske organizacije i CPCD.

Ono što je važno naglasiti jesu vrijednosti SMART Balkans projekta, odnosno transparentnost, profesionalizam i lokalno vlasništvo. Željeli bismo posebnu pažnju posvetiti lokalnom vlasništvu koje ne znači da lokalne organizacije implementiraju projekte na lokalnom nivou, već da organizacije koje apliciraju na projekte trebaju biti u prilici da svoje projektne ideje prilagode svojim misijama I vizijama, a ne isključivo ciljevima koji se navode u javnim pozivima.

SMART Balkans projekat je postavljen tako da odgovara na četiri očekivana rezultata, te je do kraja projekta, planirano doprinošenje snažnijem, održivijem I aktivnijem civilnom društvu. Jedan od očekivanih rezultata jeste razvijenije I snažnije regionalno partnerstvo između organizacija civilnog društva u regiji Zapadnog Balkana, partnerima iz Evropske unije i javnog sektora. Zatim povećana efikasnost uticaja građana i građanki na promjene kroz organizacije civilnog društva, ne samo brojnost u participaciji u procesima donošenja odluka nego istinsko prepoznavanje rada organizacija civilnog društva. Još jedan od očekivanih rezultata jeste povećana svijest javnosti o značaju aktivnog učešća civilnog društva u razvojnim inicijativama u regiji Zapadnog Balkana. Ova četiri rezultata ili osnovna cilja želimo vidjeti kao doprinos u Euro-atlanstkim integracijama i osnaživanju žive demokratije koja je prilagođena specifičnim potrebama našeg regiona ali i država.

Edisa Adžović, službenica za grantove SMART Balkans projekta, predstavila je predstavnicima/cama organizacije Grant Management platformu, koja je osmišljena  tako da svojim korisnicima/cama pruži sve potrebne informacije u vezi grantova u okviru SMART Balkans projekta.

Nakon predstavljanja GMP platforme i četiri aktuelna javna poziva uslijedilo je mnoštvo zanimljivih pitanja predstavnika/ca organizacija zainteresiranih za apliciranje novih projekata, što nas je posebno obradovalo.

Pitanja i odgovori info sesija za aplikante iz svih šest zemalja Zapadnog Balkana, biti će objavljeni 3. februara na našoj web stranici.