Medijski grantovi

Medijski grantovi su namijenjeni pravnim licima, organizacijama civilnog društva ili privatnim medijskim kompanijama.

Projekti podržani kroz ovaj poziv će imati za cilj kreiranje medijskog sadržaja i/ili senzibilizaciju medija u odnosu na dvije glavne teme ovog projekta – Stabilnost i sigurnost i upravljanje.

Za snažno civilno društvo neophodno je imati jake medije, posebno one koji su nezavisni, kritični i koji doprinose boljem pozicioniranju važnih tema u javnosti.

Prihvatljive aktivnosti uključuju produkciju medijskog sadržaja, edukaciju za medije (ograničeno na jednu edukaciju po projektu, jedino ako je potrebno za ostvarivanje ciljeva), promociju kreiranog medijskog sadržaja (isključujući printani promotivni materijal). 

Predviđeni period trajanja podržanih projekata je od 6 do 12 mjeseci a ukupan iznos koji će biti dodijeljen kroz ovu grant liniju iznosi  6,546,600.00 NOK.

Prvi javni poziv

Organizacija

Naziv projekta

Područje rada

Vrijednost granta (NOK)

Početak - završetak ugovora

Poveznice

CAPITAL

Javna tajna

Sigurnost i stabilnost

178,126.96

01.05.2023.-30.10.2023.


 

Web stranica

Informativni portal Slobodna.ba d.o.o.

Sigurniji i stabilniji Zapadni Balkan - Sigurnija i stabilnija Evropska unija

Sigurnost i stabilnost

177,480.00

01.05.2023.-01.05.2024.


Web stranica


Centar za analizu medija i

politike

Online alati za suzbijanje dezinformacija i propagande

Sigurnost i stabilnost

178,302.0201.5.2023. - 31.12.2023.


Web stranica