TitleCategoriesSummaryFile SizeLinkhf:doc_categories
National PAR Monitor Bosnia and Herzegovina

Report

3 MBbosnia-herzegovina
MPI Analiza nacrta zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske: Uticaj na slobode medija, građanskog društva i slobodu izražavanja

Analiza

11 MBbosnia-herzegovina
MPI Analysis of the Draft Law on Amendments to the criminal code of Republika Srpska: Impact on media freedoms, civil society, and freedom of expression

Analysis

12 MBbosnia-herzegovina
Priručnik za dobro upravljanje nevladinim organizacijama

Management manual

1 MBbosnia-herzegovina
Europes civil society update 2022, , , , ,

Report

6 MBalbania bosnia-herzegovina kosovo montenegro north-macedonia serbia
Ured za reviziju institucija BiH-infografika u Agendi-2030

SDG Recommendation

981 KBbosnia-herzegovina
Parliament as partners supporting the Women Peace and Security Agenda, , , , ,

Parliamentary handbook

5 MBalbania bosnia-herzegovina kosovo montenegro north-macedonia serbia
EU Guidelines for Support to Civil Society in the Enlargement region 2021-2027, , , , ,

Guidelines for EU support

702 KBalbania bosnia-herzegovina kosovo montenegro north-macedonia serbia
Zbornik radova OSI -CG

Proceedings

712 KBmontenegro
Resursni centar za OCD

Bulletin

15 MBmontenegro
Nevladin sektor i izgradnja sigurnijeg okruženja

Safe environment brief

34 KBbosnia-herzegovina
Jačanje socijalne zaštite izgradnjom kapaciteta OCD u BiH

Development coorporation

12 MBbosnia-herzegovina
Istraživanje o građanskoj participaciji u lokalnim samoupravama

Research

818 KBmontenegro
Uputstvo o načinu iskazivanja podataka u godišnjim izvještajima u organima uprave BiH o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku Službeni glasnik

Legal

293 KBbosnia-herzegovina
Stavovi građana o nevladinim organizacijama 2021.godina

Research

1 MBmontenegro
Spremnost institucija BiH da odgovore na preuzete obaveze iz programa SD do 2030

Report

888 KBbosnia-herzegovina
Report Impact assesment of IPA 2012-grant scheme NGO networks November-2016

Report

470 KBbosnia-herzegovina
Program reformi Bosne i Hercegovine 2021

Manual

837 KBbosnia-herzegovina
Potrebna donatorska podrška i očekivani rezultati

Manual

212 KBbosnia-herzegovina
Kako građani opažaju nevladin sektor

Research

3 MBbosnia-herzegovina
Kako funkcionišu nevladine organizacije

Guide

1 MBbosnia-herzegovina
Jačanje profesionlanih kapaciteta nevladinih organizacija

Analysis

4 MBbosnia-herzegovina
Da li ste upoznati sa Vašim pravima

Manual

1 MBbosnia-herzegovina
Učešće građana i saradnja lokalnih samouprava i NVO u Crnoj Gori i Albaniji

Manual

838 KBmontenegro
Učešće civilnog sektora

Research

448 KBmontenegro
Program obuke u oblasti saradnje državnih organa lokalne samouprave i NVO-CG

Manual

180 KBmontenegro
OCD i učešće o procesima donošenja politika i odluka na lokalnom nivou

Analysis

549 KBmontenegro
A B C nevladinih organzacija

Manual

74 KBmontenegro
Uključivanje organizacija CD u proces pristupanja BiH EU

Analysis

1 MBbosnia-herzegovina
Odabir najboljih praksi

Guide

4 MBbosnia-herzegovina
Odluka br 247 za odobrenje intersektoranske strategije protiv korupcije 2015-2020

Legal

795 KBalbania
Index odrzivosti OCD 2021, jačanje CD globalno

Sustainability index

1 MBalbania
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Albania

Report

1 MBalbania
Uloga i značaj NVO u zaštiti od diskriminaciji u BiH

Report

761 KBmontenegro
Učešće NVO u radu odbora 2020 CG

Research

969 KBmontenegro
Učešće manjinskih naroda u procesu donošenja odluka na lokalnom i državnom nivou 2021

Research

686 KBmontenegro
Summary of report on cooperation of local self governments and NGOs in Montenegro-2020

Summary

1 MBmontenegro
Stavovi građana CG o NVO 2021

Research

1 MBmontenegro
Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registra nvo

Legal

113 KBmontenegro
Modeli odluka i akata koji regulišu učešće građana i NVO u procesu donošenja odluka i saradnju NVO i lokalnih samouprava CG

Legal

2 MBmontenegro
BiH 2016 report

Report

2 MBbosnia-herzegovina
Volonterizam – Nedovoljno iskorišten potencijal u OCD u BiH

Manual

614 KBbosnia-herzegovina
Zagovaranje i uticanje na politike za ostvarivanje društvenih promjena

Manual

6 MBbosnia-herzegovina
OCD-ovi i učestvovanje građanja

Manual

3 MBbosnia-herzegovina
Neiskorišteni potencijal, uloga i značaj NVO u BiH

Report

504 KBbosnia-herzegovina
Mapping study of CSO in BiH

Research

2 MBbosnia-herzegovina
PUBLIC EXPLANATORY DECISION – TREATMENT OF DONATIONS FOR TAX PURPOSES

Legal

326 KBkosovo
Sustainability index for civil society organizations Kosovo 2021

Sustainability index

1 MBkosovo
Guidelines for assessing integrity risk in the public sector

Guidelines

503 KBalbania
Sustainability Index of Civil Society Organizations 2021

Sustainability Index

1 MBalbania
Rezultati istraživanja o ulozi osoba sa invaliditetom u CG

Research

502 KBmontenegro
Istraživanje – NVO u BiH

Research

110 KBbosnia-herzegovina
Akcioni plan za implementaciju strategije reforme pravosuđa 2019-2022 za period 2021-2022

Strategy

1 MBmontenegro
Action Plan BiH 2022-2025

Strategy

1 MBbosnia-herzegovina
Summary of the report on the participation of civil society in decision making processes at the national level in 2020

Summary

4 MBmontenegro
Summary of the report of the financing NGO from the state budget for 2020

Summary

1 MBmontenegro
Summary of report on cooperation of local self governments and NGOs in Montenegro 2020

Summary

1 MBmontenegro
Strategjia qeveritare per bashkepunimin me shoqerine civile 2019-2023

Strategy

4 MBkosovo
RREGULLORE PËR STANDARDET MINIMALE PËR PROCESIN E KONSULTIMIT PUBLIK

Legal

1 MBkosovo
RREGULLORE MF – NR – 042017 MBI KRITERET, STANDARDET DHE PROCEDURAT E FINANCIMIT PUBLIK TË OJQ-VE

Legal

2 MBkosovo
Raporti i Komisionit Europian per Kosoven 2022

Report

1 MBkosovo
RAPORTI COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT

Report

1 MBkosovo
LIGJI NR. 03_L-145 PËR FUQIZIM DHE PJESËMARRJE TË RINISË

Legal

40 KBkosovo
LIGJI NR. 04-L-025 PËR NISMA LEGJISLATIVE

Legal

91 KBkosovo
LIGJ NR. 06_L-081 PËR QASJE NË DOKUMENTE PUBLIKE

Legal

158 KBkosovo
LIGJ NR. 06_L- 043 PËR LIRINË E ASOCIIMIT NË ORGANIZATA JOQEVERITARE

Legal

155 KBkosovo
LIGJ NR. 05_L -096 PËR PARANDALIMIN E PASTRIMIT TË PARAVE DHE LUFTIMIN E FINANCIMIT TË TERRORIZMIT

Legal

272 KBkosovo
Strategjia Ndersektoriale Kunder Korrupsionit

Strategy

795 KBalbania
Raporti i Konisionit Europian për Shqipërinë 2022

Report

1 MBalbania
Ligji 9917 2008 Per Parandalimin e Pastrimit te Parave dhe Financimin e Terrorizmit i ndryshuar

Legal

353 KBalbania
Ligji 162 2020 Per prokurimin publik

Legal

629 KBalbania
Ligji 8773 2001 Per tubimet

Legal

112 KBalbania
Ligji_139_2015_Per_vetqeverisjen_vendore

Legal

249 KBalbania
Ligji_119_2014_ Per te drejten e Informimit

Legal

201 KBalbania
Ligji_114_2014_Per njoftimin dhe konsultimin publik

Legal

165 KBalbania
Ligji_112_2020_Per regjistrimin e pronareve perfitues

Legal

483 KBalbania
Ligji_80_2021_Per regjistrimin e Organizatave Jofitimprurese

Legal

371 KBalbania
Ligji_45_2016 Per vullnetarizmin

Legal

121 KBalbania
Strateški plan razvoja 2021-2025 UzRIBIH

Strategy

902 KBbosnia-herzegovina
Strategija saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija

Strategy

2 MBmontenegro
Uporedna analiza iskustava saradnje civilnog sektora i državnih institucija i tijela u procesu evropske integracije u Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji

Analysis

784 KBmontenegro
Analiza učešća OCD u procesima donošenja odluka na nacionalnom i lokalnom nivou za 2018. godinu

Analysis

6 MBmontenegro
Analiza o stavovima građana o nevladinim organizacijama u Crnoj Gori u 2019. godini

Analysis

1 MBmontenegro
Analiza finansiranja NVO iz državnog i lokalnog budžeta u 2018. godini

Analysis

1 MBmontenegro
Analiza 14 prioriteta

Analysis

682 KBbosnia-herzegovina
Vodić kroz tranzicijsku pravdu u BiH

Guide

4 MBbosnia-herzegovina
Vodić za upravljanje međusektorskim partnerstvima CG

Guide

2 MBmontenegro
Izvještaj CPI 2021

Report

573 KBbosnia-herzegovina
Izvještaj o učešću civilnog društva u procesima donošenja odluka na nacionalnom nivou u 2020. godini

Report

3 MBmontenegro
Zakon o NVO 3

Legal

156 KBmontenegro
Zakon o NVO 2011

Legal

203 KBmontenegro
Zakon o NVO

Legal

210 KBmontenegro
Upravljanje organizacijama CD

Manual

4 MBbosnia-herzegovina
Priručnik za odnose sa medijima

Manual

2 MBbosnia-herzegovina
Priručnik za NVO u BiH 2014.

Manual

2 MBbosnia-herzegovina
Priručnik za NVO u BiH

Manual

1 MBbosnia-herzegovina
Priručnik kako unaprijediti transparentnost i odgovornost jedinica lokalne samouprave

Manual

3 MBbosnia-herzegovina
Priručnik- kako osnovati udruženje

Manual

15 KBbosnia-herzegovina
Pravilnik o vođenu udruženja i fondacija u BiH i stranih međunarodnh i drugih neprofitnih organizacija

Legal

106 KBbosnia-herzegovina
Strategija za mlade 2017-2021

Strategy

13 MBmontenegro
Strategija unapređenja podsticajnog okruženja 2018-2020

Strategy

555 KBmontenegro
Strategija unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO 2018-2020

Strategy

370 KBmontenegro
Priručnik kako registrovati NVO u CG 1

Manual

101 KBmontenegro
Priručnik kako registrovati NVO u CG

Manual

101 KBmontenegro
Izvještaj procjene uticaja oblasti finansiranja organizacija CD u FBiH

Report

1 MBbosnia-herzegovina
Izvještaj o uticaju pandemije na zemlje Zapadnog Balkana

Report

1 MBbosnia-herzegovina
Izvještaj o provodbi Sporazuma između Vijeća ministara i NVO u BiH 2019

Report

195 KBbosnia-herzegovina
Izvještaj istraživanja o uticaju Covid 19 na CD 2020

Report

4 MBbosnia-herzegovina
Analiza – stvarnih uticaja CD u BiH

Analysis

246 KBbosnia-herzegovina
Analiza stanja NVO i korištenja postojećih mehanizama s institucijama BiH i međunarodnim organizacijama

Analysis

9 MBbosnia-herzegovina
Analiza postojeće prakse saradnje vladinih institucija sa organima CD

Analysis

3 MBbosnia-herzegovina
Analiza izazova civilnog društva u BiH

Analysis

694 KBbosnia-herzegovina
Izvještaj o uticaju Covid 19 na rad NVO

Report

7 MBmontenegro
Izvještaj o učešću CD u procesu donošenja odluka na nacionalnim nivou 2020

Report

3 MBmontenegro
Izvještaj o saradnji lokalnih samouprava i NVO u Crnoj Gori 2020

Report

989 KBmontenegro
Analiza finansiranja NVO 3

Analysis

2 MBmontenegro
Analiza finansiranja NVO

Analysis

2 MBmontenegro
Zakon o polaganju pravosudnog ispita u BiH

Legal

60 KBbosnia-herzegovina
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o udruženjima i fondacijama BiH

Legal

81 KBbosnia-herzegovina
Izmjene i dopune-zakona o upravi-BJ-102-09

Legal

86 KBbosnia-herzegovina
Izmjene i dopune zakona o državnoj službi BJ 43-09

Legal

101 KBbosnia-herzegovina
Izmjene zakona o upravnim sporovima

Legal

74 KBbosnia-herzegovina
Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH

Legal

216 KBbosnia-herzegovina
Zakon o nevladinim organizacijama Crne Gore

Legal

157 KBmontenegro
Zakon o mladima CG

Legal

109 KBmontenegro
Zakon o državnoj upravi

Legal

832 KBmontenegro
Ustav Crne Gore

Legal

1 MBmontenegro
Zakon o udruženjima i fondacijama

Legal

284 KBbosnia-herzegovina
Izmjena zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH

Legal

109 KBbosnia-herzegovina
Strategy for countering Organised Crime BiH 2023. – 2026.

Legal

412 KBbosnia-herzegovina
Predlog strategije saradnje organa drzavne uprave i nevladinih organizacija 2022 2026 s predlogom akcionog plana 2022 2023

Legal

2 MBbosnia-herzegovina
Protecting civic space

Document Search …

6 MBmontenegro
Akcioni plan za implementaciju strategije reforme pravosuda 2019 2022 za period 2021 2022 2

1 MBnorth-macedonia
Zakon o zastiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH

216 KBserbia
Zakon o upravi 32 02

210 KBalbania
Zakon o udruzenjima i fondacijama 32 01

143 KBkosovo
Zakon o dopuni Zakona o drzavnoj sluzbi u institucijama BiH 02 06

77 KBbosnia-herzegovina
Vodic kroz tranzicijsku pravdu u BiH

4 MBbosnia-herzegovina