pool (1)

POZIV ZA PRIJAVE – REGIONALNI FOND EVALUATORA

Sarajevo, 28.06.2022

Broj protokola: 667/2022

 

POZIV ZA PRIJAVE – REGIONALNI FOND EVALUATORA

Referenca poziva: NO001 06/2022

Pozadina:

Pozadina:

Centar za promociju civilnog društva (CPCD), u partnerstvu sa Centrom za istraživanje i kreiranje politika (CRPM) iz Sjeverne Makedonije i Institutom za demokratiju i medijaciju (IDM) iz Albanije, realizuje projekat pod nazivom SMART Balkans – Civilno društvo za povezano društvo na Zapadnom Balkanu, koje doprinosi jačanju demokratije i euroatlantskih integracija u mreži Zapadnog Balkana. Projekat ima za cilj stvaranje čvrste osnove za održivi razvoj u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. Neke od tema ovog projekta su borba protiv organizovanog kriminala, prevencija radikalizacije (uključujući nasilni ekstremizam), pomirenje kroz interkulturalni dijalog, reforme u euroatlantskim integracijama, ljudska prava i rodna ravnopravnost (uključujući nasilje u porodici), podrška slobodi govora i nezavisnih medija. Projekat finansira Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške, grantom vrijednim preko 17 miliona eura.

Konzorcijum projekta SMART Balkans objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za regionalni fond evaluatora.

Projektni zadaci za ovaj poziv su dostupni u Aneksu 1.

Kako se prijaviti:

Prijavu za Regionalni fond evaluatora treba dostaviti na email: [email protected] i treba da sadrži sljedeću dokumentaciju:

Aplikacijska forma (Aneks 2)

CV

Izjava o časti (Aneks 3)

Drugi dokumenti koji potvrđuju domen stručnosti i preciziraju kvalifikacije kandidata

Prijave slati sa naznakom u SUBJEKTU e-maila: Prijava BR. 001 06/2022 (ime podnosioca prijave). U odjeljku e-pošte navedeni su nazivi svih podnijetih dokumenata, a dokumenti su imenovani kako je navedeno u ovom odjeljku. Svi dokumenti koji sadrže potpise treba dostaviti u PDF formatu.

Maksimalna veličina e-pošte može biti 10 MB. U slučaju da su priloženi dokumenti veći od 10 MB, poredati dokumente u nekoliko emailova, sa sljedećim u polju SUBJEKTA: u prvi email upisati Prijava, BR 001 06/2022 (ime podnosioca) k / # , umjesto oznake „k“ upisujete redni broj emaila, a umjesto oznake „#“ upisujete ukupan broj emailova koje ćete poslati. U  e-poruci navedite numerisanu listu svih priloženih dokumenata u toj e-poruci.

Ovaj poziv će ostati otvoren do kraja 2022. Prvi izbor će biti obavljen 15. jula 2022. godine.

Podnošenjem prijave, svi aplikanti su saglasni da će se njihove prijave čuvati narednih 36 mjeseci i da će ih po potrebi kontaktirati partneri Konzorcijuma.

Bit će kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Dodatni dokumenti:

Annex 1 – Terms of Reference NO001 06_2022

Annex 2 – Application Form NO001 06_2022

Annex 3 – Statement of Honor NO001 06_2022

Tags: No tags