Core grants

Core grantovi su namijenjeni OCD, koje su ostvarile važan uticaj u pordučjima sigurnosti i stabilnosti i/ili upravljanja i imaju potencijal za još veći uticaj u zajednici.

Predviđeni period trajanja podrške kroz core grant je 24 mjeseca. Ukupan iznos koji će biti dodijeljen kroz ovu grant liniju iznosi 23,886,800.00 NOK.  Core grantovi finansijski podržavaju rad organizacija civilnog društva kroz dvije uzastopne fiskalne godine.

Ovi grantovi, osim finansijske podrške, organizacijama pružaju priliku da kroz prilagođene treninge i mentorsku podršku unaprijede kapacitete organizacije i osoblja, kako bi svoj strateški uticaj multiplicirali i bili korak bliže održivosti organizacije. Ovaj pristup oslobađa OCD od pritiska kojeg kreira kratkoročno finansiranje projekata, omogućava da se OCD fokusira na prioritete korisnika i korisnica, a da pri tome slijede svoju misiju i rade na ostvarenju definisanih ciljeva. Stoga, ova vrsta granta je namijenjena organizacijama civilnog društva koje ostvaruju značajan uticaj u oblastima sigurnosti i stabilnosti i upravljanja i imaju potencijal za još veći uticaj u zajednici.

Prvi javni poziv

Organizacija

Područje rada

Vrijednost granta (NOK)

Početak ugovora

Završetak ugovora

Poveznica

Centar za građansko obrazovanje (CGO)

Sigurnost i stabilnost, upravljanje

1,020,000.0001.01.2023.31.12.2024.


Web stranica


Centar za demokratsku tranziciju

Sigurnost i stabilnost, upravljanje

510,000.0001.01.2023.31.12.2024.


Web stranica


Asocijacija Spektra

Sigurnost i stabilnost

306.000,0001.01.2023.31.12.2024.


Web stranica