INFO SESSION

Informativna sesija o javnim pozivima za dodjelu grantova za aplikante iz BiH

𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐯𝐧𝐚 𝐬𝐞𝐬𝐢𝐣𝐚 o javnim pozivima za dodjelu grantova Creative Box, Nacionalne intervencije, Lokalne inicijative i Mediji za aplikante iz 𝐁𝐨𝐬𝐧𝐞 𝐢 𝐇𝐞𝐫𝐜𝐞𝐠𝐨𝐯𝐢𝐧𝐞 održat će se 𝟏𝟖. 𝐣𝐚𝐧𝐮𝐚𝐫𝐚 s početkom od 𝟏𝟑:𝟎𝟎𝐡 putem 𝐙𝐎𝐎𝐌 platforme.
Prijaviti se možete putem linka https://bit.ly/InfoSessionBiH
Centar za promociju civilnog društva (CPCD) u saradnji sa partnerskim organizacijama Center for Research and Policy Making (CRPM) i IDM Albania Institute for Democracy and Mediation uz podršku Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške realizuje projekat SMART Balkans – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan.
MicrosoftTeams-image

Potpisani ugovori sa dobitnicima Regionalnih grantova

Ceremonija potpisivanja ugovora sa dobitnicima Regionalnih grantova održana je 29. decembra putem ZOOM platforme!

O Regionalnim grantovima

Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija kao države korisnice projekta SMART Balkan formiraju geografsku regiju u kojoj su one politički, društveno, kulturno i historijski povezane.

Osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD) u regiji, kroz poboljšanu saradnju između civilnog društva i vlasti te kroz izgradnju regionalnog partnerstva na svim nivoima da bi se povećao uticaj građana u procesu donošenja odluka, doprinijet će potrebnoj promjeni za kreiranjem inkluzivnih zajednica na Zapadnom Balkanu a što će u konačnici promovisati održivi razvoj njihovih društava. Učešće civilnog društva u procesu razvoja politika je jedan od najvažnijih osobina euroatlanskih integracija regije. Imajući u vidu da EU integracije nisu samo individualni cilj svake države korisnice, nego cijele regije, ovaj projekat teži ka olakšavanju saradnje i umrežavanju na putu ka ostvarivanju pomenutog cilja. Za ovu potrebu, SMART Balkan je kreirao regionalnu shemu granta, kroz kreiranje regionalnih mreža ali će se partnerstva naglašavati gdje je god to moguće.

Regionalni grantovi su mehanizam za finansiranje konzorcijuma od najmanje 3 OCD iz 3 države i/ili formalne ili neformalne regionalne mreže za projekte vezanih za sigurnost i stabilnost i upravljanje, sa snažnom regionalnom dimenzijom.

Dok će vrstu aktivnosti za podršku gore navedenim prioritetnim oblastima predložiti aplikant, sljedeća lista navodi neke od prijedloga oblasti djelovanja koje mogu biti obuhvaćene projektima:

Sigurnost i stabilnost

 • Borba protiv radikalizacije
 • Dezinformacije kao sigurnosne prijetnje
 • Borba protiv trgovine oružjem
 • Borba protiv trgovine ljudima
 • Cyber kriminal kao destabilizator sigurnosti
 • Borba protiv organiziranog kriminala
 • Prevencija pranja novca
 • Borba protiv terorizma
 • Uticaj klimatskih promjena na sigurnost i stabilnost u regionu
 • Energetska sigurnost
 • Spremnost na vanredne situacije
 • Interkulturalni dijalog
 • Socijalna kohezija, pomirenje i mir
 • Sigurnost ljudi (fizička zaštita integriteta osoba)
 • Rodna ravnopravnost
 • Cyber sigurnost
 • Zaštita podataka
 • Nadgledanje sigurnosnih institucija/ praćenje implementacije politike sigurnosti i stabilnosti

Upravljanje

 • Promocija digitalne pismenosti
 • Sloboda izražavanja
 • Učešće civilnog društva u procesu donošenja odluka
 • Borba protiv lažnih vijesti
 • Euroatlantske integracije
 • Digitalizacija
 • Reforma javne uprave
 • Borba protiv sive ekonomije
 • Borba protiv korupcije, uključujući korupciju na visokom nivou

Očekivani rezultati

 • Razvijena snažna regionalna partnerstva između organizacija civilnog društva iz regije Zapadnog Balkana
 • Razvijena snažna regionalna partnerstva između organizacija civilnog društva sa sa njihovim kolegama u EU i javnim institucijama
 • Povećana efikasnost uticaja građana i građanki na promjene kroz OCD koje promovišu sigurnost i stabilnost i upravljanje u regiji Zapadnog Balkana

Organizacije dobitnice Regionalnog granta:

 • Cooperation and development institute iz Albanije
 • Sos Helpline Nikšić iz Crne Gore
 • Novi Sad School of journalism iz Srbije
 • Albanian Disability Right Foundation iz Albanije
 • European Policy Centre iz Srbije
 • Institute for strategic Research and Education is Sjeverne Makedonije
 • Children & youth iz Srbije
 • International association “Interactive open schools” – MIOS iz Bosne i Hercegovine
 • FINANCE THINK – Economic Research and Policy Institute iz Sjeverne Makedonije

 

potpisivanje core 4

Potpisani ugovori sa dobitnicima CORE grantova za BiH i Crnu Goru

CORE grant, pored finansijske podrške, nudi organizacijama mogućnost unapređivanja kapaciteta organizacije I osoblja kroz prilagođenu obuku I mentorsku podršku, da povećaju svoj strateški uticaj i održivost organizacije. Ovakav pristup oslobađa, organizacije civilnog društva, pritiska koji stvara kratkoročno finansiranje projekata te da se fokusiraju na prioritete korisnika dok istovremeno prate svoju misiju i rade na postizanju definisanih ciljeva.

Ova vrsta granta namijenjena organizacijama civilnog društva koje imaju značajan uticaj u oblastima sigurnosti, stabilnosti i upravljanja i imaju potencijal za još značajniji uticaj na zajednicu. Očekivani period podrške kroz CORE grant je 24 mjeseca te će finansijski podržati rad organizacija civilnog društva dvije uzastopne fiskalne godine. Namijenjeni su organizacijama civilnog društva koje su imale značajan utjecaj u oblastima sigurnosti, stabilnosti i/ili upravljanja i imaju potencijal za još značajniji utjecaj u zajednici. Pružaju opštu finansijsku podršku za organizacije civilnog društva koje djeluju i imaju uticaj u jednoj ili obe od sljedećih oblasti:

 • Sigurnost i
 • Stabilnost

Koje organizacije su dobitnice CORE grantova?

Iz Bosne i Hercegovine:

 • Centar za informativnu dekontaminaciju mladih sa odobrenim budžetom od 100.000 EUR
  Udruženje za prevenciju ovisnosti NAKRKO-NE sa odobrenim budžetom od 50.000 EUR
 • Tuzlanski otvoreni centar sa odobrenim budžetom od 30.000 eura
 • Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa sa odobrenim budžetom od 30.000 EUR
 • Vijeće mladih FBiH s odobrenim budžetom od 30.000 eura

Iz Crne Gore:

 • Centar za građansko obrazovanje sa odobrenim budžetom od 100.000 EUR
 • Centar za demokratsku tranziciju sa odobrenim budžetom od 50.000 EUR
 • Udruženje Spectra sa odobrenim budžetom od 30.000 EUR
RC VISUAL

Elephants in the Civic Space – Regional Conference

SMART Balkans Regional Conference is about to start soon!
On the 20th and 21st of December this year, we are coming to Podgorica, Montenegro.
The conference consists of two components/elephants:
1. The role of religion and religious leaders in socio-political movements and decision-making processes in the Western Balkans region, within this component, are two panels:
Religion as untapped potential for socio-political changes
How and why to cooperate?
2. Practices and lessons learned on workforce and human resource management in the civil sector, panel within this component is:
Who’s to blame for the brain drain in the civil sector?
DAY 1
Welcoming speeches:
 • Aida Daguda, Directress of Centar za promociju civilnog društva
 • Nela Jović, Senior Programme Advisor, Royal Norwegian Embassy in Belgrade
 • Đorđe Radulović, Adviser to the President of the Government of Montenegro
 • Dajana Cvjetković, Manager of the SMART Balkans project

The first keynote lecture: “The role of religion and religious leaders in socio-political movements and decision-making processes in the Western Balkans region”,

 • Prof. dr. Danijela Gavrilović, sociologist, Faculty of Philosophy, University of Niš

PANEL 1: Religion as untapped potential for socio-political changes

 • Nina Krivokapić Bakrač, Institute for social innovation, Montenegro
 • Razim Čolić, Riyaset of Islamic Community in BiH
 • Ylli Doçi, chairman, Inter-religious Council of Albania
 • Felipe Herrera – Espaliat, priest and editorial coordinator – Vatican News
 • Vahidin Omanović, Center for Peacebuilding, BiH
 • Moderator: Marika Djolai, Team Leader/ Key Expert Global Exchange on Religion in Society, Germany

PANEL 2: How and why to cooperate?

 • Igor Mitrović, director ADRA Serbia – Adventist Development and Relief Agency
 • Romario Shehu, a researcher at the Institute for Democracy and Mediation, Albania
 • Jelena Jorgačević Kisić, journalist Serbia
 • Arben QIREZI, Senior Lecturer in Comparative Politics at University of London, Kosovo
 • dr. Genti Kruja, Professor of Sociology at Bedër University, Secretary General of Inter-religious Council of Albania & Vice President of ENIB, Religions for Peace, Europe
 • Miloš Vukanović, Historian and educator
 • Moderator: Ana Vujošević Nenezić, CSO expert MNE
 • Conclusions, prof. dr. Skender Bruçaj

DAY 2

The second keynote Lecture: “Practices and lessons learned on workforce and human resource management in the civil sector”

 • Prof. dr. Ilir Gadeshi, Managing Director at Center for Economic and Social Studies, Albania

PANEL 3: Who’s to blame for brain drain in the civil sector?

 • Aida Daguda, directress Centar za promociju civilnog društva, BiH
 • Milica Škiljević, Deputy Chief of Party, Partners Global, Serbia
 • Sanela Shkrijelj, Member of Parliament of North Macedonia
 • Tihomir Dakić, President of the Center for Environment, BiH
 • Blerjana Bino Center Science and Innovation for Development (SCiDEV), Albania
 • Moderator: Simona Mladenovska, BCSDN network, North Macedonia
Suppose you are a representative of a civil society organization or religious community from one of the six Western Balkans countries, and you believe you can contribute to the topics of the conference. In that case, you are in the right place! Register via the following link https://bit.ly/ElephantsInCivicSpace.
We look forward to your reply, and please do not hesitate to contact us if you have any questions.
Centar za promociju civilnog društva (CPCD), together with partner organizations from Albania – Institute for Democracy and Mediation (IDM) and North Macedonia – Center for Research and Policy Making (CRPM), is implementing project SMART Balkans – Civil Society for Shared Society in the Western Balkans.
This project strengthens participatory democracies and Euro-Atlantic integrations in the Western Balkans by empowering civil society organizations and CSO networks for a more vital and active role in creating peaceful and inclusive societies for sustainable development in Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro, North Macedonia, and Serbia. The Norwegian Ministry of Foreign Affairs finances it with a grant worth more than 17 million EUR.
stota

Odgovori na pitanja – Javni poziv N-R-NO 001 – 002/2022 „Nabavka i štampa promotivnih materijala“

U skladu sa Javnim pozivom „Nabavka i štampa promotivnih materijala“, objavljujemo odgovore na pristigla pitanja kako slijedi.

Odgovore na pristigla pitanja pronađite OVDJE

Centar za promociju civilnog društva – CPCD, zajedno sa partnerskim organizacijama iz Albanije – Institut za demokratiju i medijaciju ( Institute for Democracy and Mediation – IDM) i Sjeverne Makedonije – Centar za istraživanje i kreiranje politike (Center for Research and Policy Making (CRPM), realizuje projekat pod nazivom SMART Balkans – Civilno društvo za povezano društvo na Zapadnom Balkanu, koji doprinosi jačanju participativnih demokratija i euroatlantskih integracija na Zapadnom Balkanu kroz osnaživanje organizacija civilnog društva i mreža OCD za jaču i aktivniju ulogu u stvaranju mirnih i inkluzivnih društava za održivi razvoj u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu , Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. Projekat finansira Norveško Ministarstvo vanjskih poslova sa grantom vrijednim više od 17 miliona eura (34 miliona KM).

terorizam

USVOJENA STRATEGIJA BiH ZA PREVENCIJU I BORBU PROTIV TERORIZMA DO 2026.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o usvajanju Strategije Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma za period 2021 – 2026. godine, koju je pripremila ranije formirana radna grupa. 

Riječ je o važnom strateškom dokumentu kojim se potvrđuje posvećenost institucija na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini u prevenciji i borbi protiv terorizma te nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu, u skladu s međunarodnim obavezama države kao članice Ujedinjenih naroda (UN), Vijeća Evrope (SE), Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE), Antiterorističke koalicije te potencijalnog kandidata za članstvo u Evropskoj uniji (EU).

Strategija definira ciljeve, principe i mjere koje Bosna i Hercegovina mora preduzeti, kao i vremenski okvir za njihovu realizaciju u oblasti prevencije i borbe protiv terorizma.

Cilj Strategije je da se na svim nivoima vlasti u BiH uspostavi efikasan, koherentan i održiv mehanizam za prevenciju terorizma, nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu, koji će doprinijeti razvoju otpornosti društva na ove izazove.

Radna grupa koja je sačinila Strategiju pripremit će Akcioni plan za njeno provođenje i dostaviti ga Vijeću ministara BiH na usvajanje.

Istovremeno će vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH u roku od 90 dana od usvajanja Strategije izraditi vlastite akcione planove za njeno provođenje.

Implementacija Strategije će se odvijati na svim nivoima vlasti u skladu s ustavnim i zakonskim ovlaštenjima institucija Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH, a putem akcionih planova koji će pratiti ciljeve i mjere Strategije, te uspostavljanjem modela nadzora i evaluacije.

Ministarstvo sigurnosti BiH će provesti aktivnosti na formiranju Koordinacionog tijela za praćenje implementiranja Strategije Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma.

 

javni poziv

Poziv za dostavljanje ponuda – Nabavka i štampa promotivnih materijala

Centar za promociju civilnog društva (CPCD), sa partnerskim organizacijama iz Albanije – Institute for Democracy and Mediation (IDM) i Sjeverne Makedonije – Center for Research and Policy Making (CRPM), implementira projekat pod nazivom SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, kojim doprinosi jačanju participativnih demokratija i evroatlantskih integracija na Zapadnom Balkanu osnaživanjem organizacija civilnog društva (OCD) i mreža OCD za snažniju i aktivniju ulogu u stvaranju mirnih i inkluzivnih društava za održiv razvoj u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. Područja djelovanja projekta su: jačanje kapaciteta i podsticanje aktivnije uloge organizacija civilnog društva; stvaranje regionalnih partnerstava između organizacija civilnog društva; povećanje uticaja građana i građanki na promjene putem OCD-a čime se unapređuje sigurnost i stabilnost i upravljanje u regiji Zapadnog Balkana; podizanje svijesti javnosti o važnosti aktivnog učešća civilnog društva u značajnim razvojim inicijativama

Projekat finansira Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške grantom vrijednim preko 17 miliona EUR (34 miliona BAM)

Predmet ovog javnog poziva je nabavka i štampa promotivnih materijala za projekat Smart Balkans – Civilno društvo za povezano društvo na Zapadnom Balkanu.

Poziv se nalazi na ovom linku.

304907987_151345270864446_5579380607382077685_n

Sastanak u Vladi Sjeverne Makedonije

U okviru projekta SMART Balkans, jačamo saradnju između organizacija civilnog društva i vlade u stvaranju participativnih i efektivnih antikorupcijskih politika.

U tom smislu tim SMART Balkana imao je radni sastanak  sa Slavicom Grkovskom, zamjenicom premijera za dobro upravljanje u Sjevernoj Makedoniji gdje smo razgovarali o mogućnostima za stvaranje sinergija za stvaranje politika za dobro upravljanje i sigurnost i stabilnost.

Picture3

Intervju SMART Balkans projektne koordinatorice na Klan Kosova TV

Koordinatorica projekta Smart Balkans za Albaniju i Kosovo Gospođa Kledia Lika pozvana je u emisiju “Ora shtatë” na televiziji Klan Kosova, gdje je svim zainteresiranim građanima na Kosovu predstavila projekat i mogućnosti za grantove koje ovaj projekat nudi. Tokom intervjua, ona je naglasila da je cilj projekta jačanje participativne demokratije i povećanje uticaja civilnog društva u procesima integracija. Tokom intervjua, ona je naglašavala da je cilj projekta jačanje participativne demokratije i povećanje uticaja civilnog društva u procesima integracija. Gospođa Lika je objasnila da je ovo projekat od velikog značaja za region zapadnog Balkana, jer je kroz njega namijenjeno da se doprinese stvaranju mirnih, inkluzivnih društava i da se u donošenju odluka poštuje glas građana.

Gđa Lika je napravila detaljnu prezentaciju svih vrsta grantova i finansijske, tehničke, i podrške za izgradnju kapaciteta koji će projekat pružiti sektoru civilnog društva. Pozvala je sve zainteresirane organizacije i pojedince da ostanu u stalnom kontaktu sa projektom putem njegovih društvenih mreža, te ih ohrabrila da se prijave na javne pozive za grantove koji će se kontinuirano otvarati u 4-godišnjem periodu provedbe projekta.

Da poslušate intervju kliknite na link: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=qBmXhdCe-yc&feature=youtu.be